arrow_back
Bizimle İrtibat Kurun

Telefon : +90 (850) 311 51 42

Demo talebinde bulunmak için veya her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize yazın.

Federasyon Nasıl Kurulur

Federasyon Nasıl Kurulur

 • DernekWeb
 • Dernekweb
 • Aralık 20, 2022
Aynı amaç doğrultusunda ilerleyen 5 derneğin bir araya gelerek federasyon kurabilmesi resmi olarak uygundur. 

Federasyon, bir grubun üyelerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir örgüttür. Federasyonlar, birçok farklı amaç için kurulabilir, ancak genellikle bir mesleki grubun, bir ülkenin belirli bir bölgesinin yönetimini veya bir etkinliğin düzenlenmesini amaçlar. Federasyonlar, genellikle bir kuruluş belgesi düzenleyerek kurulur ve bu belge, federasyonun amaçlarını, üyelerin haklarını ve yükümlülüklerini ve yönetim şeklini belirtir.

Federasyon kurulurken, ilk olarak, bir grup insan bir araya gelerek bir amaç paylaşır. Bu amaç, federasyonun kuruluş amacı olacaktır ve bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır. Sonra, federasyonun kuruluş belgesi düzenlenir. Bu belge, federasyonun amaçlarını, üyelerin haklarını ve yükümlülüklerini, yönetim şeklini ve diğer kuruluş ile ilgili konuları belirtir.

Federasyon kuruluş belgesi, bir avukat veya hukuk danışmanı tarafından hazırlanabilir veya bir federasyon kuruluş şablonu kullanılarak düzenlenebilir. Kuruluş belgesi, üyeler tarafından imzalanır ve onaylanır ve daha sonra resmi olarak kaydedilir. Federasyon, kuruluş belgesinin imzalanması ve kaydedilmesiyle resmi olarak kurulmuş olur.

Federasyon kurulurken, ayrıca bir yönetim kurulu seçilir ve bu yönetim kurulu, federasyonun yönetimini ve idaresini üstlenir. Yönetim kurulu, federasyonun amaçlarına uygun olarak çalışır ve üyelerin katılımı ile toplantılar yaparak kararlar alır. Federasyonun üyeleri, yönetim kurulunun üyelerini seçer ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi, federasyonun kuruluş belgesinde belirtilen şekilde yapılır.

Federasyonlar, birçok farklı amaç için kurulabilir ve her federasyonun amaçları, üyelerin hakları ve yükümlülükleri ve yönetim şekilleri farklı olabilir. Örneğin, bir mesleki grubun üyeleri bir federasyon kurarak, meslekleriyle ilgili konuları ele alarak, mesleki standartlarını yükseltebilir ve mesleki etkinlikler düzenleyebilirler. Bir ülkenin belirli bir bölgesinin yönetimini amaçlayan bir federasyon ise, bölgenin yönetimini üstlenerek, bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışabilir. Bir etkinliğin düzenlenmesini amaçlayan bir federasyon ise, etkinliğin tasarımını yaparak, etkinliğin düzenlenmesine yardımcı olabilir.

Federasyonlar, genellikle bir üyelik sistemi ile yönetilir ve bu üyelik sistemi, federasyonun kuruluş belgesinde belirtilir. Üyelik sistemi, üyelerin haklarını ve yükümlülüklerini belirtir ve üyelerin federasyonun kararlarına katılımını sağlar. Federasyonların üyelik sistemi, genellikle üyelik ücretleri, üyelik süreleri ve üyelik hakları gibi konuları kapsar.

Federasyonlar, ayrıca bir yönetim şekline sahiptir ve bu yönetim şekli, federasyonun kuruluş belgesinde belirtilir. Yönetim şekli, federasyonun yönetimini ve idaresini belirleyen bir düzenleme olup, yönetim şeklinin tasarımı federasyonun amaçlarına göre yapılır. Örneğin, bir mesleki grubun üyeleri bir federasyon kurarak, mesleki standartlarını yükseltebilir ve mesleki etkinlikler düzenleyebilirler. Bu tür bir federasyonun yönetim şekli, genellikle üyeler arasında seçilen bir yönetim kurulu tarafından yönetilir.

Resmi olarak bir federasyon kurmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Bir grup insan bir araya gelerek bir amaç paylaşın. Bu amaç, federasyonun kuruluş amacı olacaktır ve bu amaç doğrultusunda çalışmalar yapılacaktır.

 2. Bir kuruluş belgesi düzenleyin. Bu belge, federasyonun amaçlarını, üyelerin haklarını ve yükümlülüklerini, yönetim şeklini ve diğer kuruluş ile ilgili konuları belirtir. Kuruluş belgesi, bir avukat veya hukuk danışmanı tarafından hazırlanabilir veya bir federasyon kuruluş şablonu kullanılarak düzenlenebilir.

 3. Kuruluş belgesini üyeler tarafından imzalayın ve onaylayın.

 4. Kuruluş belgesini resmi olarak kaydedin. Bu, genellikle bir noter huzurunda yapılır ve noter tarafından onaylanır.

 5. Bir yönetim kurulu seçin. Yönetim kurulu, federasyonun yönetimini ve idaresini üstlenecektir. Yönetim kurulu, federasyonun amaçlarına uygun olarak çalışacak ve üyelerin katılımı ile toplantılar yaparak kararlar alacaktır. Federasyonun üyeleri, yönetim kurulunun üyelerini seçecek ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi, federasyonun kuruluş belgesinde belirtilen şekilde yapılacaktır.

 6. Federasyonun üyelik sistemini düzenleyin. Üyelik sistemi, üyelerin haklarını ve yükümlülüklerini belirleyecek ve üyelerin federasyonun kararlarına katılımını sağlayacaktır. Üyelik sistemi, genellikle üyelik ücretleri, üyelik süreleri ve üyelik hakları gibi konuları kapsar.

 7. Federasyonun yönetim şeklini düzenleyin. Yönetim şekli, federasyonun yönetimini ve idaresini belirleyen bir düzenleme olacaktır ve yönetim şeklinin tasarımı federasyonun amaçlarına göre yapılır. Örneğin, bir mesleki grubun üyeleri bir federasyon kurarak, mesleki standartlarını yükseltebilir ve mesleki etkinlikler düzenleyebilirler. Bu tür bir federasyonun yönetim şekli, genellikle üyeler arasında seçilen bir yönetim kurulu tarafından yönetilir. Bir ülkenin belirli bir bölgesinin yönetimini amaçlayan bir federasyon ise, yönetim şeklini bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarına göre tasarlamak daha uygun olabilir.

 8. Federasyonun faaliyetlerini düzenleyin. Federasyonun faaliyetleri, federasyonun amaçlarına göre düzenlenir ve bu faaliyetler, federasyonun kuruluş belgesinde belirtilir. Örneğin, bir mesleki grubun üyeleri bir federasyon kurarak, mesleki standartlarını yükseltebilir ve mesleki etkinlikler düzenleyebilirler. Bu tür bir federasyonun faaliyetleri, mesleki konferanslar, seminerler ve çalıştaylar gibi etkinlikler olabilir. Bir ülkenin belirli bir bölgesinin yönetimini amaçlayan bir federasyon ise, bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik faaliyetler düzenleyebilir.

 9. Federasyonun üyelik ücretlerini ve diğer mali kaynakları düzenleyin. Federasyonlar, genellikle üyelik ücretleri ve diğer mali kaynaklar ile finanse edilir. Üyelik ücretleri, federasyonun amaçlarına göre belirlenir ve üyeler tarafından ödenir. Diğer mali kaynaklar ise, federasyonun düzenlediği etkinliklerden elde edilen gelirler, sponsorlar ve bağışlar gibi kaynaklar olabilir. Federasyonun mali kaynakları, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve federasyonun amaçları doğrultusunda kullanılır.

Federasyon Nasıl Kurulur adlı yazımızdan detaylı olarak bilgi almadığınızı düşünüyor iseniz İçişleri bakanlığı ile iletişime geçerek yasal olarak detaylı olarak bilgi alabilirsiniz.

DernekWeb
Dernekweb - Profesyonel Dernek Web Sitesi Dernek Yönetim Yazılımı

Türkiye'nin Tercihi Dernek Web Sitesi. Dernek, STK, Belediye, Sendika ve Vakıflar İçin Gereken Tüm Sayfalar. Kolayca Yönetin, Türkçe Yönetim Paneli, Kolay Kullanım Özellikleri ile hizmet vermekteyiz.

Son yazılar