arrow_back
Bizimle İrtibat Kurun

Telefon : +90 (850) 311 51 42

Demo talebinde bulunmak için veya her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize yazın.

Dernek Defterleri Nedir? Nasıl Tutulur? 2023

Dernek Defterleri Nedir? Nasıl Tutulur? 2023

  • DernekWeb
  • Dernekweb
  • Ocak 05, 2023

Dernek defterleri, derneklerin resmi kayıtlarını tutan defterlerdir. Dernekler, yasal olarak kurulmuş kuruluşlardır ve belli bir amaç çerçevesinde çalışırlar. Derneklerin çalışma esasları, dernek anayasası ve dernekler yasasına göre belirlenir. Dernek defterleri, derneklerin çalışmalarını yönetmek ve izlemek için gerekli olan bilgileri içerir. Bu defterler, derneklerin yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarını, dernek üyelerinin listesini, dernek faaliyetleriyle ilgili bilgileri ve dernek bütçesi gibi bilgileri içerebilir.

Dernek defterleri, derneklerin resmi kayıtlarını tutan defterlerdir. Derneklerin çalışma esasları, dernek anayasası ve dernekler yasasına göre belirlenir ve bu yasalar çerçevesinde derneklerin tutması gereken defterler belirlenir. Genellikle, derneklerin tutması gereken defterler şunlardır:

  1. Dernek anayasası defteri: Dernek Derneğinden itibaren dernek anayasasında yer alan esasların tutulduğu defterdir.

  2. Yönetim kurulu toplantı tutanağı defteri: Dernek yönetim kurulu toplantılarının tutulan tutanaklarının bulunduğu defterdir.

  3. Üye defteri: Dernek üyelerinin listesinin tutulduğu defterdir.

  4. Faaliyet defteri: Derneklerin yaptığı faaliyetlerle ilgili bilgilerin tutulduğu defterdir.

  5. Bütçe defteri: Derneklerin bütçe bilgilerinin tutulduğu defterdir.

Bu defterler dışında, derneklerin yasalarına göre tutması gereken başka defterler de olabilir. Örneğin, derneklerin gelir ve giderlerinin tutulduğu muhasebe defteri, derneklerin yaptığı hibe ve yardım faaliyetlerine ilişkin bilgilerin tutulduğu hibe ve yardım defteri gibi. Derneklerin tutması gereken defterler sayısı, derneklerin faaliyetlerine göre değişebilir.

Dernek Karar Defteri

Dernek karar defteri, derneklerin yönetim kurulu toplantılarında alınan kararların tutulduğu defterdir. Derneklerin yönetim kurulu toplantıları, dernek anayasası ve dernekler yasasına göre belirlenen sürelerde yapılır ve bu toplantılarda alınan kararlar, dernek karar defterine işlenir.

Dernek karar defteri, yönetim kurulu toplantılarının tutanaklarının tutulduğu defterdir. Bu defterde, toplantıda hangi konuların görüşüldüğü, alınan kararlar ve kararlara ilişkin açıklamalar yer alır. Dernek karar defteri, dernek yönetiminde önemli bir rol oynar ve dernek faaliyetlerinin yönetiminde referans noktası olarak kullanılır.

Dernek karar defteri, yönetim kurulu toplantılarının sonunda doldurulur ve imzalanır. Dernek karar defteri, dernek yönetimine ve üyelerine açık olup, isteyen herkes tarafından incelenebilir. Dernek karar defteri, derneklerin resmi kayıtları arasında yer alır ve yasalara uygun olarak tutulması gerekir.

Üye Kayıt Defteri

Üye kayıt defteri, derneklerin üyelerinin listesinin tutulduğu defterdir. Dernekler, üyelerine anayasa ve yönetmelikleri çerçevesinde hizmet sunar ve üyelerine belli haklar ve yükümlülükler tanır. Üye kayıt defteri, derneklerin üyelerinin bilgilerinin tutulduğu resmi bir kayıttır ve derneklerin yönetiminde önemli bir rol oynar.

Üye kayıt defteri, dernek üyeliği sırasında doldurulur ve güncellenir. Üye kayıt defterine, üyenin adı, soyadı, doğum tarihi, iletişim bilgileri ve üyelik tarihi gibi bilgiler yazılır. Ayrıca, üyenin dernek yönetimine katılımıyla ilgili bilgiler de üye kayıt defterine işlenir.

Üye kayıt defteri, dernek yönetimine ve üyelerine açık olup, isteyen herkes tarafından incelenebilir. Üye kayıt defteri, derneklerin resmi kayıtları arasında yer alır ve yasalara uygun olarak tutulması gerekir. Üye kayıt defterinin tutulması, derneklerin üyelerinin haklarını koruma amacıyla önemlidir.

Evrak Kayıt Defteri

Evrak kayıt defteri, kuruluşların resmi belgelerinin tutulduğu defterdir. Evrak kayıt defteri, kuruluşların çalışmalarını yönetmek, izlemek ve denetlemek için gerekli olan bilgileri içerir. Evrak kayıt defteri, kuruluşların resmi belgelerinin hangi tarihte yapıldığı, hangi amaçla yapıldığı ve hangi birimler tarafından yapıldığı gibi bilgileri içerir.

Evrak kayıt defteri, kuruluşların resmi belgelerinin sırasına göre numaralandırılıp tutulur. Bu defterde, belgelerin tarihlerine göre sıralanır ve her bir belge için ayrı bir sayfa açılır. Evrak kayıt defterinde, belgelerin özetleri ve belgelere ait bilgiler yer alır.

Evrak kayıt defteri, kuruluşların çalışmalarını yönetmek, izlemek ve denetlemek için önemli bir araçtır. Bu defter, kuruluşların resmi belgelerinin tarihçesi olarak da kullanılır ve kuruluşların faaliyetlerinde referans noktası olarak kullanılır. Evrak kayıt defteri, yasalara uygun olarak tutulması gerekir ve kuruluşların resmi kayıtları arasında yer alır.

İşletme Hesabı Defteri

İşletme hesabı defteri, bir işletmenin gelir ve giderlerini tutan defterdir. İşletmeler, üretim yaptıkları ürün ve hizmetleri satarak gelir elde ederler ve bu gelirleri, üretim sürecinde kullandıkları malzemeler, çalışanların maaşları ve diğer giderler gibi öğelerle finanse ederler. İşletme hesabı defteri, işletmenin gelir ve giderlerini tutarak işletmenin finansal durumunu gösterir.

İşletme hesabı defteri, işletmenin faaliyetlerine göre farklı şekillerde tutulabilir. Örneğin, işletme hesabı defteri, işletmenin bir yıl içinde yaptığı satışların ve alışların tutulduğu bir satış ve alış defteri şeklinde de tutulabilir. İşletme hesabı defteri, işletmenin finansal yönetiminde önemli bir rol oynar ve işletmenin gelir ve giderlerini izlemek için kullanılır. İşletme hesabı defteri, yasalara uygun olarak tutulması gerekir ve işletmenin resmi kayıtları arasında yer alır.

Demirbaş Defteri

Demirbaş defteri, bir Derneğin demirbaşlarının tutulduğu defterdir. Demirbaş, Derneğin faaliyetlerine yönelik olarak kullandığı ve bir yılın üstünde kullanım ömrüne sahip olan mal ve hizmetlerdir. Örneğin, bir okulun derslikleri, laboratuvarları, makine ve ekipmanları gibi eşyalar demirbaştır.

Demirbaş defteri, demirbaşların tanımlanması, değerlemesi, amortismanı ve takibi için tutulur. Demirbaş defterinde, demirbaşların adı, nereden satın alındığı, satın alım tarihi, satın alım bedeli, amortisman oranı ve kalan amortisman tutarı gibi bilgiler yer alır. Demirbaş defteri, demirbaşların değerlemesi sırasında kullanılır ve demirbaşların takibini yapar.

Demirbaş defteri, kuruluşların finansal yönetiminde önemli bir rol oynar ve demirbaşların takibini yapmak için kullanılır. Demirbaş defteri, yasalara uygun olarak tutulması gerekir ve kuruluşların resmi kayıtları arasında yer alır.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Alındı belgesi kayıt defteri, bir kuruluşun aldığı belgelerin tutulduğu defterdir. Alındı belgesi, bir kuruluşa yönelik olarak bir başka kuruluş tarafından verilen belgelerdir. Örneğin, bir şirkete yönelik olarak bir bankadan gelen bir mektup, bir fatura veya bir fatura ödemesi için verilen çek gibi belgeler alındı belgesidir.

Alındı belgesi kayıt defteri, alınan belgelerin tanımlanması, tarihçesi ve takibi için tutulur. Alındı belgesi kayıt defterinde, alınan belgelerin tarihlerine göre sıralanır ve her bir belge için ayrı bir sayfa açılır. Alındı belgesi kayıt defterinde, belgelerin özetleri ve belgelere ait bilgiler yer alır.

Alındı belgesi kayıt defteri, kuruluşların çalışmalarını yönetmek, izlemek ve denetlemek için önemli bir araçtır. Bu defter, kuruluşların alınan belgelerin tarihçesi olarak da kullanılır ve kuruluşların faaliyetlerinde referans noktası olarak kullanılır. Alındı belgesi kayıt defteri, yasalara uygun olarak tutulması gerekir ve kuruluşların resmi kayıtları arasında yer alır.

DernekWeb
Dernekweb - Profesyonel Dernek Web Sitesi Dernek Yönetim Yazılımı

Türkiye'nin Tercihi Dernek Web Sitesi. Dernek, STK, Belediye, Sendika ve Vakıflar İçin Gereken Tüm Sayfalar. Kolayca Yönetin, Türkçe Yönetim Paneli, Kolay Kullanım Özellikleri ile hizmet vermekteyiz.

Son yazılar