loading
arrow_back
Bizimle İrtibat Kurun

Telefon : +90 (850) 311 51 42

Demo talebinde bulunmak için veya her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize yazın.

Sivil Toplum Kuruluşu Nedir?

Sivil toplum kuruluşları, koşulsuz faaliyetleri olan bir yere bağlı çalışan resmi olmayan kurumlardır. Yasal olan bu kuruluşların asıl amaçları, insanlara yardım etmektir. Temsil ettiği kümesi temel haklarının yanı sıra, ekonomik ve demokratik haklarını savunur.

Sivil toplum kuruluşu, milletin bir araya gelerek oluşturmuş olduğu, amaç istikametinde daha iyi hayat koşulları hedefleyen yasal teşkilata verilen isimdir. Sivil toplum kuruluşları, sosyal ekonomik, işçilerin hakları, dini amaçlara yönelik veya yardım işleri gibi alanlarda faaliyet gösterebilir.

Sivil toplum kuruluşlarına bazı teşkilat ve kurumlar örnek olarak gösterilebilir.

1-Sendikalar

2-Dini kuruluşlar

3-Düşünce kuruluşları

4-Kar amacı olmayan vakıf veya dernekler

5-Ticari kuruluşlar

6-Meslek kuruluşları

7-Siyasi partiler

8-Sanayi kuruluşları

9-Gençlik dernekleri

10-Devlet bünyesinde olmayan okullar

Sivil Toplum Kuruluşları Nelerdir?

Türkiye'de öne çıkan birçok sivil toplum kuruluşu bulunur. Bu sivil toplum kuruluşları, toplumdaki eksik bir takım, sorunları çözmek, çözmeye yönelik yardımcı olacak faaliyetler geçekleştirmek adına kurulmuşlardır

Sivil Toplum Kuruluşları Amaçları?

 Sivil toplum kuruluşlarının asıl amacı, toplumsal sorunları bağımsız şekilde ele alarak ortadan yok etmek, kamuoyunu bilgilendiren, aydınlatan ve buna benzer öneri fikri sunan kuruluşlardır.

Toplum tarafından kurulan STK'lar, toplumun tamamını bilinçlendirmek amacı güder. Buna benzer çalışmalar sunar.

İkna ve yüklem faaliyetleri ile çalışmalarını sürdürürler.Toplumsal sorunlarda; kadın hakları, işçi hakları, deprem hakları gibi konularda çalışmalarını yürütürler.

Sivil Toplum Kuruluşları Görevleri;

Temel amaç ve misyonların dışında, STK'lar birçok  görevler edinmiş biçimde varlıklarını sürdürürler. Her sivil toplum kuruluşunun görevleri farklı olabilir. Daha çok kuruluş amacına ve yapısına göre görevler belirlenir. Bazı ortak görevler söz konusudur.

Sivil Toplum Kuruluşları Özellikleri;

  • Öncelikle, STK’lar ın en belirgin özellikleri, devletlerin, kamu yerlerinin ve siyasi partilerden bağımsız olmaları, ikincisi ticari çıkar gözetmemeleri ve kar amacı yönetmeleridir
  • STK’lar alanı siyasi otoritenin yönlendirmesinden uzak, devlet karşısında özerk olarak, yaptıkları faaliyetlerle piyasanın alanına girmeyen, kamusal alanda etkisi olabilen bir takım girişimler alanı olarak tanımlanmaktadır .
  • Sivil toplum kuruluşları özgür girişimleridir. Bireysel özgürlüğünün ortadan kalkmadığı toplulukları sivil toplum teşkilatı olarak algılayabiliriz. Mesela inanç temelli gruplarda bireysel özgürlükten söz etmek güç olabilir.
  • Bu özellik, sivil toplum kuruluşlarının iktidar oluşturmaya yönelik olmadıkları anlamına gelmektedir.
  • STK’lar aynı zamanda, toplumda yerleşmiş bazı değer yargılarını, ya da hükümetler tarafından izlenen bazı politikaları, iktidar talebi olmadan, değiştirmeyi amaçlayan fırsatları ilerleten kuruluşlardır.
  • Bunun yanı sıra, STK’lar toplumda ezilen ve hor görülen grupları savunmayı üstlenebilirler.
  • Kadın kuruluşları, sokakta yaşayan çocuklar, göç dernekleri yardıma ihtiyacı olanlar vb. STK’lar ın asıl işlevi üyelerinin kendi yararları için çalışmak değildir.