arrow_back
Bizimle İrtibat Kurun

Telefon : +90 (850) 311 51 42

Demo talebinde bulunmak için veya her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize yazın.

DernekWeb Satış Sözleşmesi

DernekWeb Satış Sözleşmesi

  • DernekWeb
  • Dernekweb
  • Kasım 14, 2022
Madde 1. TARAFLAR

İncilipınar Mahallesi 36057 Nolu Sokak No:21/16 Şehitkamil / GAZİANTEP adresinde mukim Basamak Bilişim Danışmanlık ve Organizasyon Tic. Ltd. Şti. (kısaca "FİRMA" olarak anılacaktır) ile DERNEKWEB Dernek yönetim sistemi ve web sitesinin kullanım hakkını satın alacak ………………………………………………………………

(kısaca MÜŞTERİ olarak anılacaktır) arasında tarihinde düzenlenmiştir.

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşme MÜŞTERİ'nin, belirtmiş olduğu ALAN ADI üzerinde yayınlayacağı internet   sitesine   ait   içeriklerin   hazırlanması    için, FİRMA tarafından hazırlanmış DERNEKWEB isimli internet tabanlı içerik yönetim sistemi ve hazır web site paketi yazılımının 1 (bir) yıllık kiralanması, internet ortamında barındırılması ve barındırma koşullarını, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satış sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleşmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasa mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleşmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler sözleşmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez.

Madde 3. KİRALAMA ESASLARI

DERNEKWEB yazılımı belirli bir süre için kiralanan bir   yazılımdır   ve sadece FİRMA'ya ait sunucularda barındırılabilir. MÜŞTERİ kiraladığı DERNEKWEB yazılımının kendine ait bir sunucuya kurulmasını talep edemez.

MÜŞTERİ hizmeti satın aldıktan sonra 7 günlük deneme sürümünü kullanmış ve hizmeti tamamen tecrübe ederek ve beğenerek kiralamayı devam ettirmeyi taahhüt etmiştir. MÜŞTERİ hata ve / veya ayıplı mal iddialarına dayanamayacağını, ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt eder.

Yazılım kiralama ve sözleşme geçerlilik süresi 1 (bir) yıldır. MÜŞTERİ'den kaynaklanan kesinti, gecikme veya benzeri durumlarda hizmet süresi uzatılamaz. MÜŞTERİ kendi kullanım alanında oluşacak yazılım, bilgisayar, işletim sistemi gibi tüm aksaklıkları gidermek yükümlülüğündedir.

Kiralama süresi   bitiminde,   yenileme   bedelinin   7   (yedi)   iş   günü içerisinde MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi durumunda, FİRMA sözleşmeyi ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı fesih eder ve yazılıma erişimi durdurur.

DERNEKWEB içerik yönetim ve yazılım içeriğinde hazırlanmış çeşitli "HAZIR WEB SİTESİ" tasarımları ile birlikte kiralanmaktadır. Bu tasarımlar MÜŞTERİ'ye özel olarak hazırlanmadığı ve MÜŞTERİ'nin bu tasarımları üzerinde telif ya da tasarım hakkı bulunmadığı gibi, kiralama süresi sonunda tasarımın ya da yazılımın kendisine verilmesini talep edemez. DERNEKWEB sisteminde hazır olarak bulunan tüm lisans hakları FİRMA'ya aittir.

MÜŞTERİ dilerse ÖZEL TASARIM seçeneğini kullanabilir. MÜŞTERİ, ÖZEL TASARIM tercih etmesi durumunda, FİRMA belirtilen tasarımı kiralama süresi boyunca başka bir müşterisine sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kiralama süresi sonunda ise MÜŞTERİ ücretini ödediği ÖZEL TASARIM'ın çizim ve kodlarını talep edebilir. Bu durumda FİRMA, ÖZEL TASARIM'a ait ham kodları (DERNEKWEB entegrasyonu yapılmamış HTML / Javascript /   CSS)   ve   varsa   çizim dosyasını MÜŞTERİ'ye sunmakla yükümlüdür, ancak DERNEKWEB kullanılarak hazırlanmış içeriklerin, bu kodlara tekrar yerleştirilmesi MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

MÜŞTERİ, ÖZEL TASARIM seçeneği kullanmış olsa dahi sözleşmenin feshi halinde, hazırlanmış olan ÖZEL TASARIM'ın DERNEKWEB tasarımları arasına alınabileceğini kabul eder. FİRMA sözleşmenin feshinden itibaren, ÖZEL TASARIM'ı diğer müşterilerinin kullanımına sunma hakkına sahip olacaktır. Ancak FİRMA, MÜŞTERİ’nin yazılı onayını alması halinde sözleşme feshi olmaksızın ÖZEL TASARIM’ı kullanabilecektir.

FİRMA, MÜŞTERİ'ye ait içeriğin sadece son 7 (yedi) günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresi bitiminde MÜŞTERİ sözleşmeyi yenilemek istemez ise, veriler süre bitiminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir.

MÜŞTERİ, FİRMA'dan bu sözleşme ile aldığı yazılım kiralama hizmetlerini, bu sözleşmeden doğan hak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa olsun FİRMA'nın

önceden açık yazılı onayı olmadan 3. şahıslara kiralayamaz, devredemez, paylaşamaz ve paylaştıramaz. İş bu maddenin ihlali FİRMA'ya sözleşmeyi bedel iadesiz tek taraflı fesih hakkı verir.

MÜŞTERİ, FİRMA'nın herhangi bir sınırlama ya da MÜŞTERİ'nin önceden iznine gerek olmaksızın MÜŞTERİ'nin, FİRMA ve dolayısıyla DERNEKWEB kullanıcısı ve müşterisi olduğunu kamuya açıklamaya, MÜŞTERİ'nin isim ve logosunu kendi reklamlarında ve tanıtımlarında (referans bölümlerinde, basılı, süreli / süresiz veya dijital her çeşit reklam mecrasında) kullanmaya ve ilgili ALAN ADI’na ait internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak DERNEKWEB logosu (mutabık kalınan ölçülerde), linki ve hizmetle ilgili kısa bilgisini bulundurmaya yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ dilerse FİRMA'nın bu madde ile kazandığı sitenin altında logo bulundurma hakkını İMZA KALDIRMA seçeneğini seçerek ve ücretini ödeyerek iptal edebilir ancak bu seçenek FİRMA'nın diğer tanıtım haklarından feragat etmesini sağlamaz.

Yazılım kiralama hizmeti FİRMA’nın sunucularında barındırılır ve hiçbir şekilde FİRMA dışında hiç kimse FTP erişimine kaynak kodlarına, veritabanına erişim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı FİRMA’nın kontrolü ve erişimine sahip olup her hakkı saklıdır. MÜŞTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinden kira karşılığı yararlanma hakkı dışında hiçbir hakka sahip değildir. Kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez. 3. kişilerle paylaşamaz ve kendisi de hiçbir şekilde alamaz.

MÜŞTERİ'nin FİRMA internet sitesi üzerinden dolduracakları sipariş formunda beyan ettikleri isim / firma bilgileri kimlik / vergi bilgileri ile aynı olmak zorundadır. FİRMA, sahte veya farklı kişilerin bilgileriyle verilen siparişleri tespit ettiği durumda hizmeti sonlandırma hakkına sahiptir. Bu durumda verilen hizmetin ücret iadesi yapılmaz.

3,13 MÜŞTERİ, DERNEKWEB yazılımı kullanarak oluşturduğu web sitesinin tasarım telif hakkının firmaya ait olduğunu kabul ve beyan eder. İşbu sebeple DERNEKWEB sistemi kullanılarak hazırlamış olduğu web sitesinin tasarımını, HTML, Javascript ve Css kodlarının ve tasarımın parçası olan grafiklerin kopyalama ya da web site kopyalama ve benzeri teknikler ya da programlar aracılığı ile başka bir sunucuya

aktaramaz. MÜŞTERİ, bu işlemin telif hakkı ihlali olduğunu ve bu sebeple doğacak tüm tazminat ve yasal sorumlulukları kabul ve beyan eder.

Madde 4. GİZLİLİK İLKESİ

MÜŞTERİ'nin Kişisel ve Firma fatura ve fatura teslimat bilgileri, FİRMA tarafından iletişim süreçleri için kullanabilir. Bu bilgiler MÜŞTERİ’nin yazılı onayı ile iletişimi sağlayan aracı kurumlarla paylaşılabilir.

DERNEKWEB sistemlerini ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye taşıyabilmek amacıyla; tarayıcı tipi, ekran çözünürlüğü, coğrafi konum vb bilgiler anonim olarak kayıt altına alınabilir. Elde edilen bu tür anonim istatistiksel veriler üzerindeki her türlü haklar FİRMA'ya aittir.

Madde 5. HUKUKİ ESASLAR

İş bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilişkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmî defterlerde karşılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İş bu sözleşme ayrı bir sözleşme  yapılmasına  gerek  kalmaksızın,  tüm  detaylarıyla  ayrıca  CARİ  HESAP SÖZLEŞMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleşmesi bulunduğunu ve iş bu sözleşmede yer almayan hususlarda TTK, ilgili hükümlerin geçerli olduğunu beyan ederler. Her türlü uyuşmazlık halinde FİRMA’nın ticari defterleri ve belgeleri esas ve doğru sayılır.

Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karşılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.

Sözleşmeyle ilgili her türlü hukuki anlaşmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. MÜŞTERİ’nin yurtdışı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdışı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.

Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baştan kabul, beyan ve taahhüt eder.

Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı MÜŞTERİ aleyhine meydana gelebilecek yasal değişiklik ve düzenlemelerden FİRMA sorumlu tutulamaz.

DERNEKWEB yazılımında kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden FİRMA sorumlu değildir. Sözleşmeye konu internet alan adı   içerisinde   bulundurulan   tüm içerik MÜŞTERİ tarafından hazırlanmakta, girilmekte ve yayınlanmaktadır, dolayısıyla tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır. MÜŞTERİ, FİRMA’dan, İÇERİK GİRİŞ HİZMETİ satın alarak içeriklerinin FİRMA tarafından girişini sağlayabilir. Bu durumda dahi yayınlanacak tüm içerik MÜŞTERİ’nin sorumluluğundadır.

MÜŞTERİ’ye   ait   olan   ve   kanunen   suç    teşkil    eden    her    türlü içerikten MÜŞTERİ sorumlu olup, FİRMA’nın herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu   bulunmamaktadır.   5651   Sayılı    Kanunun    9.    maddesi gereğince MÜŞTERİ’ye ait haksız veya suç teşkil eden içerik MÜŞTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla     kapatılabilir.     5651     Sayılı     Kanun’dan     kaynaklanan      bu hakkın FİRMA tarafından kullanılması durumunda MÜŞTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) FİRMA’ya sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.

Yine aynı şekilde 565 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de FİRMA’nın 5.7 Maddede sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.

MÜŞTERİ şirket namına, iş bu sözleşmeyi onaylayan gerçek kişi her türlü yasal mevzuata karşı şahsen de sorumludur. Sözleşmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleşmeyi onaylayan kişinin farklı kişiler olmaları durumu, MÜŞTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz.

MÜŞTERİ’nin her türlü bilişim suçlarında; 3. kişilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleştiren sorumludur. 3. kişilerin neden olduğu bilişim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir şekilde FİRMA sorumlu tutulamaz, bu durumlarda FİRMA’nın sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

FİRMA teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, tek seferde saati geçmemek üzere, geçici kesintiler gerçekleştirebilir. İş bu kesintileri MÜŞTERİ peşinen kabul etmiştir. FİRMA bakım ve güncelleme çalışmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapacak olup, acil bir durum oluşması halinde en az 1 saat öncesinden bilgi vermek kaydıyla, bakım ve güncelleme işleminin 1 saati geçmeyecek şekilde mesai saatleri içerisinde de gerçekleştirebilecektir.

FİRMA, teknik gereksinimleri, pazar araştırmaları, satış politikaları, araştırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değişiklikleri müşteri onayı olmaksızın gerçekleştirebilir. Ancak, MÜŞTERİ’ye özel olarak yapılan çalışmalar için MÜŞTERİ’nin yazılı onayı alınmaksızın değişiklik yapılmayacaktır.

Sözleşmeyi imzalayan MÜŞTERİ, sözleşmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iş bu kredi kartı ve kişi bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle FİRMA, verilen kredi kartından ödeme tahsil edemezse veya tahsil eder meblağ itiraza uğrar ise FİRMA verdiği hizmeti kiralama bedeli yapılana kadar askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleşme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.

MÜŞTERİ'nin (FİRMA politikası ve diğer kullanıcıların da zarar görmesine neden olan saldırılara sebebiyet vermesi ve FİRMA aleyhine cezai sorumluluk doğurması nedeniyle) DERNEKWEB sistemini kullanarak satışını veya sunumunu yapamayacağı istisnalar: Çocuk istismarı içeren ürünler, cinsel oyuncak ve ürünler, pornografik yayınlar, silah ve patlayıcı vasıflı ürünler, sağlık bakanlığı onayı bulunmayan ilaç ya da sağlık ürünü vasıflı ürünler, sapkın vasıflı dini inançlarla ilgili ürünler, emniyet ve askeri güçlere özgü ve satışı idari izne bağlı ürünler, (tarım ürünleri dahil), zehir vasıflı ürünler ve satışı yasaklanmış canlı hayvanlar, sosyal medya takipçi satışı, IVR ve sohbet hatları hizmetleri, casus yazılım ve ortam dinleme ve kaydetme ürünleri ile yazılımları, foreks ve türevi kar ortaklığı dağıtan oluşumlar ile yasa, mevzuat genelgelere aykırı her türlü ürün ile DERNEKWEB şirket prensiplerine aykırı ürünler satılamaz ve sergilenemez. Bu ürünlerin MÜŞTERİ'ye kiralanan sistemin içinde içerik olarak ya da sistem aracılığı ile satılan mal olarak bulunduğunun belirlenmesi üzerine FİRMA, vermekte olduğu hizmeti iadesiz ve bedelsiz olarak sonlandırır.

5.15 FİRMA, şunlar dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir nedenle (takdir yetkisi yalnızca FİRMA tarafına ait olmak üzere) herhangi bir Hesabı veya Hizmeti reddetme, iptal etme, feshetme, askıya alma, kilitleme veya erişimini (ya da kontrolünü) değiştirme hakkına sahiptir (herhangi bir alan adı kaydını iptal etme veya transfer etme hakkı dahil olmak üzere):

FİRMA tarafından Hizmet sunma veya verme sırasında yapılan hataları düzeltmek için (alan adı kaydı dahil),

herhangi bir alan adı kaydının veya alan adı kayıt kuruluşunun bütünlüğünü veya kararlılığını korumak ve yapılan hataları düzeltmek için,

dolandırıcılık ve kötüye kullanım tespit etme ve önleme çabalarımıza destek olmak için,

siz ve/veya alan adınız veya web sitenize karşı çıkartılan mahkeme emirlerine ve ilgili yerel, eyalet, ulusal ve uluslararası yasalara uymak için,

mahkeme emirleri dahil olmak üzere kolluk kuvvetlerinin taleplerine uymak için,

itiraz çözüm işlemlerine uymak için,

sonuçta haklı veya haksız olduğuna bakılmaksızın herhangi bir yasal işleme veya yasal işlem tehdidine karşı savunma yapmak için,

FİRMA tüm Hesapları aşırı alan ve bant genişliği kullanımı açısından inceleme ve izin verilen düzeyleri aşan Hesapları iptal etme veya ek ücret alma haklarını açıkça saklı tutar.

Madde 6. KİRALAMA, YENİLEME BEDELİ VE ŞARTLAR

DERNEKWEB yazılımının, MÜŞTERİ’nin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kiralama, yenileme ve ek hizmet bedelleri online sipariş aşamasında belirtilmiş, sipariş bilgileri MÜŞTERİ’ye ait e-posta adresine ulaştırılmıştır.

FİRMA, DERNEKWEB yazılımının özellik ve fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar. FİRMA yapacağı olası fiyat ve özellik değişikliklerini internet sitesinde yayınlamaktadır. MÜŞTERİ yazılım fiyat bilgileri ve değişikliklerini, sipariş aşamasında

oluşturduğu kullanıcı bilgileri ile DERNEKWEB resmi internet sitesinde bulunan “müşteri   paneli”   aracılığı   ile   takip   edebilir.  MÜŞTERİ işbu   sözleşme  ile   fiyat değişikliklerinden kaynaklanabilecek farkları yenileme bedeli ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

FİRMA, DERNEKWEB yazılımı ile birlikte sunduğu ALAN ADI tahsis hizmeti fiyatlarını güncel döviz kurları üzerinden belirlemektedir. ALAN ADI tahsis fiyatı 10$ + KDV olup, yenileme tarihlerinde güncel kur oranları ile TL üzerinden fiyatlandırılır. FİRMA lisans ve yenileme tarihlerinde ALAN ADI fiyatlarında gerçekleştirdiği indirimler devam eden yıllarda değişiklik gösterebilir. FİRMA ALAN ADI tahsis fiyatlarında değişiklik hakkını saklı tutar.

DERNEKWEB yazılımı lisansı, alan adı ve diğer hizmet yenilemeleri her yıl Ocak ayında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 Aylık ortalama oranı üzerinden hesaplanarak belirlenir.

FİRMA, web sitesi lisansı, alan adı ve hizmet yenilemeleri için MÜŞTERİ'ye lisans süresi sonlanmadan önce 15 gün içinde hatırlatma e-postası gönderir. Elektronik e- posta servislerinde oluşabilecek hatalardan veya farklı sebeplerden kaynaklı hatırlatma e-postalarının müşteriye ulaşmaması yenileme masrafları, alan adı gecikme ücretleri, alan adı kayıplarından FİRMA kesinlikle sorumlu tutulamaz. Satın alma sırasında MÜŞTERİ'ye yenileme süreleri net olarak belirtilmiştir ve müşteri bu süreleri takip etmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ oluşabilecek bu gibi durumlar için FİRMA'dan tazminat talep edemez.

Madde 7. DERNEKWEB YAZILIMI TEMEL ÖZELLİKLERİ ve TEKNİK İÇERİĞİ

DERNEKWEB yazılımı, kullanıcıların hızlı ve kolay bir şekilde Web Tabanlı Dernek/STK Yönetim Sistemi kurmasını sağlayan, içeriğinde HAZIR TASARIMLAR bulunduran FİRMA tarafından hazırlanmış internet tabanlı yazılımdır.

DERNEKWEB yazılımı içerisinde bulunan içerik oluşturmaya yarayan özellikler ücretsiz olmakla beraber, bazı sektörel özellikler ve tasarımlar ek ücret ile sunulmaktadır.

DERNEKWEB yazılımı temel teknik paketi; 10 GB DİSK ALANI (E-Posta kullanımı dahil), 10 Adet POP3 E-Posta hesabı (spam/reklam amaçlı kullanılamaz ve saatte

maksimum 50 adet e-posta gönderilebilir.), Aylık 100 GB trafik genişliği (Bandwidth) içermektedir. FİRMA sunucularında kullanılacak her E-Posta, web disk alanından kullanılmak üzere en fazla 1 GB Disk Alanına sahip olabilir.

Madde 8. EK (ÜCRETLİ) HİZMETLER

DERNEKWEB yazılımı içerisinde yer almayan her türlü özellik, MÜŞTERİ talebine karşılık FİRMA fiyat teklifi onayına istinaden özel olarak hazırlanabilir. Hazırlanan bu özellikleri FİRMA dilerse sistemine dahil edebilir. MÜŞTERİ ücretini ödemiş olduğu özellik kendisine özel olarak hazırlansa dahi kullanım ve telif hakkının FİRMA’ya ait olduğunu kabul ve beyan eder. MÜŞTERİ'ye sağlanan ek hizmetlerin ücreti 7 gün iade kapsamına dahil değildir. Sadece web site lisans ücreti iade edilir. Alan adı web site lisansına dahil değildir ve iadesi hiç bir şartta yapılmaz.

FİRMA tarafından yapılacak her türlü içerik giriş hizmeti, FİRMA’nın sunacağı fiyat teklifi onayına istinaden ayrıca faturalandırılmaktadır. İçerik giriş hizmetine web sitesine yerleştirilen içeriklerin düzenlenmesi dahil değildir. Web sitesindeki düzenlemeler MÜŞTERİ'nin sorumluluğundadır.

MÜŞTERİ, DERNEKWEB sistemi ile kullanımına sunulan trafik limitini (Bandwith) aşmaya yaklaşması durumunda toplu olarak ek trafik (Bandwith) limiti almalıdır. Ek trafik alınmaması durumunda FİRMA vermekte olduğu hizmeti ek trafik alınana kadar durdurur. MÜŞTERİ ek trafik satın almadan durdurulan hizmetin başlatılmasını talep edemez. MÜŞTERİ ek trafik ücretini ödemeyi taahhüt eder.

MÜŞTERİ kullanım süresi boyunca yalnızca sözleşmede belirlemiş olduğu (1) adet alan adı üzerinden hizmet verebilir ve içerik yönetimi yapabilir. MÜŞTERİ dilediği zaman bu alan adını (yazılı olarak bildirmek koşuluyla) değiştirilebilir ancak madde 3.9. maddesinde belirtilen esaslar geçerli olmak üzere başka bir firmaya veya kişiye devredemez. MÜŞTERİ değişimden kaynaklanan masrafları  DERNEKWEB “müşteri paneli”nden takip edebilir. MÜŞTERİ yeni alan adını FİRMA'dan tahsis etmek isterse alan adı ücreti olarak 10 $ + KDV ödemekle yükümlüdür. Alan adı değişikliği işlemi DERNEKWEB lisansının süresini uzatmaz.

Madde 9. ALAN ADI (DOMAIN) KULLANIM ŞARTLARI

FİRMA'nın kampanya   dahilinde   uyguladığı   7 gün   iade   politikası gereğince MÜŞTERİ'nin web site lisansını iade hakkına sahiptir. Bu 7 gün iade politikası FİRMA tarafından iade kampanyası uygulanmadığı zamanlarda geçerli değildir. Kampanyaya dahil   olan MÜŞTERİ eğer   alan   adını   da   ücretsiz olarak FİRMA'dan satın almışsa alan adı kayıt yılı başına aksi FİRMA tarafından belirtilmedikçe 10$ + KDV kesinti yapılarak lisans ücreti ödenir. 7 gün iade politikası sadece DERNEKWEB lisans kullanımı kapsar. Lisans haricinde alınan ek hizmetler iade sürecine dahil değildir. Promosyonlu veya kampanyalı ürünlerden birinin iade edilmesi  durumunda  promosyon  şartları  ortadan  kalkar.  İade  edilmeyen  ürün  için promosyonsuz fiyat uygulanır.

Alan adı kullanım süresi sonunda, alan adı ücretinin MÜŞTERİ tarafından ödenmemesi    durumunda    web    sitesinin     ve     e-posta     adreslerinin çalışması ICANN şartları sebebi ile otomatik durdurulur. Alan adı yenileme süresi geçmiş alan adları, sürenin bitiş tarihinden itibaren 15 gün için yenilenmesi halinde alan adı süresi uzatılmış olur. 15 günü geçen alan adı yenilemesi mümkün değildir ve MÜŞTERİ o alan adını kullanamaz. Yenileme süresi geçmiş olan alan adlarının süresi dolduktan sonraki 15 gün içinde tekrar yenileme ücreti 10$ + KDV'dir. Alan adı yenileme hizmeti sadece DERNEKWEB sistemi kullanılmaya devam edilirse sunulan bir hizmettir. MÜŞTERİ, DERNEKWEB sistemini kullanmamaya karar verirse alan adının transfer şifrelerini talep ederek, farklı bir firma hesabına taşıyabilir. Bu talepler lisans süresinin sonuna kadar istenebilir. Alan adı transfer işlemlerinde çıkabilecek problemler ve masraflardan FİRMA sorumlu tutulamaz.

MÜŞTERİ lisans süresi bitmemiş DERNEKWEB lisans kullanım hakkına farklı bir ALAN ADI ile devam edebilir. Müşterinin sunacağı yeni alan adına, eski web site dosyaları taşıma işlemi yapılabilir. Taşıma hizmet bedeli DERNEKWEB web sitesinde belirtilmiştir. MÜŞTERİ yeni alan adını FİRMA'dan tahsis etmek isterse alan adı ücreti olarak ek 10 $ + KDV ödemekle yükümlüdür. Alan adı değişikliği işlemi DERNEKWEB lisansının süresini uzatmaz.

Yeni satın alınan alan adları 60 gün kullanım süresi geçmeden transfer edilemez. MÜŞTERİ alan adını FİRMA dışına transfer etme talebini alan adı sonlanma süresinden 30 gün önce talep etmelidir. Bu süreyi geçen taleplerde alan adı transfer

işlemleriniz başarıyla tamamlanmayabilir ve konu ile ilgili çıkabilecek masraflardan FİRMA sorumlu tutulamaz.

Yenileme  süresi  15  günden  fazla  geçmiş  alan  adlarının  yenileme  işlemlerinde uluslararası alan adı sağlayıcı firmaların kuralları geçerli olup süresi geçmiş alan adlarının yenileme işlemleri için cezai ücretler talep edilebilir. Bu ücretlerin karşılanması ya da karşılanmaması MÜŞTERİ'nin sorumluluğunda olup, bu işlemlerden doğacak sorunlardan alan adının kaybında FİRMA ne sebeple olursa olsun sorumlu tutulamaz.

DERNEKWEB lisansı ile otomatik olarak tanımlanan SSL hizmeti CPanel Inc. firması tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. CPanel Inc. firmasının kullanım şartlarında yapacağı olası değişiklikler sebebi ile SSL ücretlerinden değişiklik oluşabilir. İşbu değişikliklerden FİRMA sorumlu tutulamayacağı gibi, MÜŞTERİ ücretsiz olarak sunulan SSL hizmetinin devamını talep edemez, ancak dilerse lisansının tanımlı olduğu alan adına ücretli SSL hizmeti tanımlanmasını talep edebilir. Ücretli SSL hizmeti, yıllık 20$ + KDV olup, FİRMA bu hizmette fiyat değişiklik hakkını kendinde saklı tutar. SSL hizmeti, DERNEKWEB sisteminin çalışması için zorlunlu değildir. MÜŞTERİ dilerse SSL hizmeti olmadan web site hizmetini almaya devam edebilir.

MÜŞTERİ, Ücretli olarak sunulan SSL hizmetlerinde iade işlemi yapılamayacağını kabul eder.

Madde 10. MÜCBİR SEBEPLER

Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaş ya da savaş girişimleri, grev, lokavt gibi burada yazanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yaşanan bilişim, telekomünikasyon, iletişim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleşmeyi

tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.

FİRMA tarafından mücbir sebepler dahil olmak üzere herhangi bir nedenle DERNEKWEB hizmetine devam edilemeyeceğinin beyan edileceği durumlarda MÜŞTERİ’nin yazılı olarak belirteceği herhangi bir web sunucusuna DERNEKWEB sistemi sorunsuz bir şekilde çalışır halde 48 saat içinde teslim edilecektir.

Madde 11. ONAY VE YÜRÜRLÜK

Bu sözleşme 11 (on bir) madde halinde MÜŞTERİ’nin DERNEKWEB İçerik Yönetim Sistemini, DERNEKWEB (www.dernekweb.com) resmi internet sitesinde bulunan online sipariş formu aracılığı ile sipariş vermesi ile yürürlüğe girmiştir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sözleşmenin uygulamasından doğabilecek aksaklıklarda Gaziantep Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

DernekWeb
Dernekweb - Profesyonel Dernek Web Sitesi Dernek Yönetim Yazılımı

Türkiye'nin Tercihi Dernek Web Sitesi. Dernek, STK, Belediye, Sendika ve Vakıflar İçin Gereken Tüm Sayfalar. Kolayca Yönetin, Türkçe Yönetim Paneli, Kolay Kullanım Özellikleri ile hizmet vermekteyiz.

Son yazılar