arrow_back
Bizimle İrtibat Kurun

Telefon : +90 (850) 311 51 42

Demo talebinde bulunmak için veya her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize yazın.

Dernek Üyeliğinden Nasıl İstifa Edilir

Dernek Üyeliğinden Nasıl İstifa Edilir

  • DernekWeb
  • Dernekweb
  • Ekim 05, 2022

Dernek Üyeliğinden Nasıl İstifa Edilir;

Dernekten ayrılabilmek de bir haktır. Üye olmama hakkının zorunlu bir süreçten sonra oluşmuş sonucu ve bu sonucun yansımasıdır. Bu hak üye olma ile de oldukça yakından bir ilişkisi bulunmaktadır. Bir birey derneğe istediği zaman serbestçe üye olabiliyorsa istediği zaman da bu üyelikten çıkabilme hakkına sahip olması gerekir .Bu durum 183 Ebedi üyelik hakkına sahip olmayan üye  , dolaylı bir şekilde zorunlu bir şekilde üye olmuş olur.

Derneğe üye olan her birey istediği zaman istifa edebilir. Dernekten istifa etmek, üyenin tek taraflı olacak şekilde bir irade beyanı ile birlikte dernek üyeliğinin sonlanmasıdır .Bu durumda üyelikten istifa edilince üyelik beyanı ile beraber dernekle üye olan kişi arasındaki ileriye dönük olarak sona ermiş olur. Üyelikten istifa için gerekli olan olay üyelikten istifa beyanının dernekte üyelik ile ilgili yetkili olan kişi veya kişiler tarafından yönetim  kuruluna iletilir.  Ve onların bu beyannameyi onaylaması ile resmi olarak üyelikten istifa edilmiş olur. Anayasa’da bulunan maddelerden birinde bu madde de 33. Maddedir. Bu maddeye göre “hiç kimse bir derneğe üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz.” Maddesiyle istifa beyanının dernek tarafından kabul edilmeme ihtimali yoktur. Tabiki yine üye istifasını verdikten sonra derneğin yetkili kişilerine ulaşıp istifanın onaylanmasından sonra bu beyan asla geri alınamaz yani kişi üyelikten istifa etmekten son anda vazgeçemez. Üye istifasını verirken herhangi bir neden belirtmesine veya şu yüzden istifa ediyorum gibi bir gerekçe sunmasına gerek yoktur.

Eskiden yani daha doğrusu Eski Medeni Kanun’un 65.maddesine göre dernek üyeliğinden istifa edilebilmesi için derneğe altı ay önceden haber verilmesi gerekirdi. Yani aslında altı ay önceden ihbarda bulunulurdu. Bu şekilde yapılmasının sebebi ise derneklerde ani ve toplu bir şekilde üye kaybının olması durumunda hazırlıksız yakalanıp maddi açıdan zora düşmelerini kontrol altına almaktı. Fakat bu durum Anayasa’nın 33.maddesi ile zıt düşmekteydi. Yani 33. Madde’nin serbestiyet ilkesi ile uyuşmadığından Medeni Kanun’da 65.maddeye yer verilmemiştir.

 Üye dernekten çıkarken hiçbir şekilde dernek mal varlığında hak elde edemez ve birey derneğe üye olduğu sürenin de aidatını vermek zorundadır. Yani üyelik süreci ne kadar zamansa o kadar aidat ödenmesi zorunludur. Bu sürekli borç ilişkilerinde fesih hakkı kullanılmışsa o ana kadar ödenmiş ödentiler geri istenmez.

Yukarda da belirttiğimiz gibi dernek üyeliğinden ayrılmanın her zaman mümkün olduğunu söylemiştik. Bunun için ise dernek yönetim kurulu başkanına istifa etmek isteyen üye bir dilekçe yazıp geri dönüşü olmaksızın başkana teslim etmelidir. Şimdi dilekçenin içeriğine bakalım:

 

 

   "............................ Derneği Başkanlığına

 

    Gördüğüm lüzum üzerine dernek üyeliğinden istifa etmek istiyorum.

    Bilgilerinize arz ederim.

                                               Ad Soyad

                                                  İmza                "

 

İstifa etmek isteyen üye bu dilekçeyi yazıp gerekli kişilere  teslim eder. Peki bu üyelikten  istifa etmek için yazılmış olan dilekçenin gerekli kişiye ulaştığını  nasıl kanıtlanır? Bu üç şekilde yapılabilir.

1.yol:

İlk olarak yazılan dilekçeden iki adet dilekçe yazılmalıdır. Bu dilekçelerden biri yönetim kurulu üyelerine teslim edilir. Diğer yazılan dilekçeye ise “evrakın aslı teslim alındı” şeklinde bir not yazılır ve dilekçeyi teslim alan yönetici  tarafından bu dilekçe imzalatılır.

2.yol:

   Üyenin yazmış olduğu istifa dilekçesini iadeli taahhütlü olarak postaneden derneğin adresine gönderilir. İadeli taahhütlü posta kağıdını doldururken evrakın içeriği kısmına “istifa dilekçesi” yazılmalıdır.

3.yol

Yazılan dilekçe noter kanalı aracılığıyla  dernek adresine gönderilir.  Bunun sonucunda da istifa gerçekleşmiş olur.

   4.Yol

Dernekten istifa etmenin bir diğer yolu da E-devlet aracılığıyla istifa edilir.

DernekWeb
Dernekweb - Profesyonel Dernek Web Sitesi Dernek Yönetim Yazılımı

Türkiye'nin Tercihi Dernek Web Sitesi. Dernek, STK, Belediye, Sendika ve Vakıflar İçin Gereken Tüm Sayfalar. Kolayca Yönetin, Türkçe Yönetim Paneli, Kolay Kullanım Özellikleri ile hizmet vermekteyiz.

Son yazılar