arrow_back
Bizimle İrtibat Kurun

Telefon : +90 (850) 311 51 42

Demo talebinde bulunmak için veya her türlü soru, görüş ve önerileriniz için bize yazın.

Dernek Nedir? Dernek Nasıl Kurulur?

Dernek Nedir? Dernek Nasıl Kurulur?

  • DernekWeb
  • Dernekweb
  • Ekim 05, 2022

Dernek Nedir? Dernekler neden oluşturulur gibi soruların cevaplarını aşağıda bulunan dernek nedir? başlıklı yazımızda bulabilirsiniz. Kimler Dernek Kurabilir? Dernekler Kanunu Hakkında Detaylı bilgileri bu yazımızda öğrenebilirsiniz.

Dernek, kazanç paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları tüzel bir kişiliğe sahip kişi topluluklarındandır. Dernek kelimesi eski Türkçe térin- "derinmek, toplanmak" fiilinden +Ak sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe tér- "dermek, toplamak" fiilinden+In- sonekiyle türetilmiştir.

Kimler Dernek Kurabilir?
Türk Medeni Kanunu'na göre herkesin önceden izin almadan dernek kurma hakkı vardır. Fiil ehliyetine sahip her gerçek kişinin dernek kurma hakkı vardır. Ayrıca, hiç kimse dernek kurmaya veya derneğe üyeliğe zorlanamaz. Dernekler vakıflar gibi topluma yararlı bir hizmet gerçekleştirmek için kurulmuş yasal topluluklardandır.

Dernekler Kanunu Nedir?
Derneklerin çalışma ve işleyiş hususlarını düzenleyen kanuna dernekler kanunu denir. Türkiye’de 2004 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği uyum müktesebatları gereği yürürlüğe giren 5253 sayılı dernekler kanunu ile ülkemizdeki dernek, spor kulübü derneği, federasyon gibi sivil toplum kuruluşlarının sayısının ve niteliklerinin hızla artmasını sağlamıştır.

Kısacası Dernek Cemiyet de denilen belirli ve ortak bir amacı olan kurulan yasal topluluklara verilen bir addır.

Dernek Nasıl Kurulur?
Minimum 7 kişi bir araya gelmiş olarak dernekler ofis amirliğine, doğrusu derneğin kurulduğu ilin en büyüK mülkü idaresine aşağıdaki müessese evrakları teslimi yapılır. Derneğin kuruluş anı, bu evrakların dernekler ofis amirliğine teslim edilmesi ile adım atar.Doğrusu denetim haricinde herhangi bir ön onaylama iznine tabi değildir.

Dernek oluşturmak isteyenler için mühim olan okısım minimum 7 bireyin hangi amaçlar çevresinde bir araya geldiğidir. Bu nedenle bu amaçlar dernek tüzüğünde bütün ayrıntısına kadar yer almalıdır. Bazı yayın organlarında tüzükte yer alan kuruluş amaçlarını fazla detaylandırmayın denilmektedir. Bu biçimde bir tüzük oluşturduğunuz da kurum aşamasında sorun yaşamasanız dahi, ileride sorun yaşamanız mümkündür. o yüzden dernek işlemlerinizi ve kuruluş amacıyla oluşturduğunuz evrakları detaylandırmayı ihmal etmeyin.

Türkiye’de toplamda 311 bin dernek kurulmuş ve bunların one hundred ninety bin kadarı fesih edilmiştir.Hali hazırda a hundred and twenty bin aktif olarak etkinlik yayınlayan dernek mevcuttur.

Türkiye'de gün geçtikçe dernek sayısı artmaktadır. toplamda 311 bin dernek kurulmuş ve bunların 190 bin derneği iptal edilmiştir. türkiye son verilen bilgilere göre aktif olarak 120 bin dernek faaliyettedir.

DernekWeb
Dernekweb - Profesyonel Dernek Web Sitesi Dernek Yönetim Yazılımı

Türkiye'nin Tercihi Dernek Web Sitesi. Dernek, STK, Belediye, Sendika ve Vakıflar İçin Gereken Tüm Sayfalar. Kolayca Yönetin, Türkçe Yönetim Paneli, Kolay Kullanım Özellikleri ile hizmet vermekteyiz.

Son yazılar